Terapia


Proponujemy:

 1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów.
 2. Terapię dysleksji i dysortografii.
 3. Terapię logopedyczną.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Poradnia prowadzi terapię dzieci o charakterze wczesnego wspomagania rozwoju. Aby dziecko zostało objęte tego typu terapią, musi otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Opinia jest wydawana po szczegółowej diagnozie psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej oraz medycznej.

Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim wieloaspektowa diagnoza możliwości dziecka i środowiska rodzinnego, określenie rodzaju pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wspomaganie rozwoju dziecka, psychopedagogiczna pomoc rodzinie.

Problemy związane z emocjonalną akceptacją własnego niepełnosprawnego dziecka mogą zostać w znacznym stopniu zredukowane dzięki zastosowaniu pedagogiczno-terapeutycznych oddziaływań. Pamiętajmy, że wspomaganie rozwoju rozpoczęte jak najwcześniej daje duże szanse całkowitego wyleczenia dziecka.

W ramach wczesnego wspomagania prowadzi się zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne oraz rehabilitację. Każde dziecko prowadzone jest według opracowanego przez specjalistów indywidualnego programu. Do terapii włączeni są również rodzice, którzy otrzymują wsparcie w postaci wskazówek do samodzielnej pracy z dzieckiem i opiekę psychologa, mogą też brać udział w zajęciach.

 1. Indywidualną terapię psychologiczną.
 2. Terapię rodzin.
 3. Socjoterapię.

Na terenie poradni organizowane są zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży i dzieci. Prowadzone są one wg programów autorskich . Obejmują następujący zakres tematyczny:

 • uzależnienia;
 • zaburzenia zachowania / niedostosowanie społeczne;
 • nadpobudliwość, problemy emocjonalne, lęki;
 • mutyzm.

Socjoterapia prowadzona jest na terenie poradni lub szkoły, w zależności od liczebności grupy i zapotrzebowania środowiska. Zorganizowanie terapii na terenie szkoły jest możliwe w przypadku kiedy pedagog szkolny lub nauczyciel zorganizuje grupę dzieci bądź młodzieży z danym problemem i zgłosi ten fakt w poradni. Uczestnictwo w terapii jest możliwe za zgodą rodzica i po wcześniejszej diagnozie.

 

 1. Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 2. Terapię EEG Biofeedback.
 3. Terapię metodą Warnkego.
 4. Indywidualną pracę z dzieckiem dotkniętym przemocą i jego rodziną.
 5. Terapię dzieci z mutyzmem.
Zdjęcie onek.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Karolina Karczyńska
email: pppwieruszow@vp.pl tel.:627841295 fax: 627841295
, w dniu:  21‑12‑2020 08:53:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Karczyńska
email: pppwieruszow@vp.pl tel.:627841295 fax: 627841295
, w dniu:  21‑12‑2020 08:53:21
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2020 10:06:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie