Jak załatwić sprawę


Szczegółowe informacje o sposobie załatwienia poszczególnych spraw w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieruszowie oraz wzory potrzebnych wniosków dostępne są na stronie internetowej Poradni ppp.powiat-wieruszowski.pl  oraz w poniższych odnośnikach:

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Procedura przyjmowania na diagnozę, konsultację, poradę zawodową w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (pdf)

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Procedura przyjmowania dzieci na terapię w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (pdf)

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Procedura przyjmowania zgłoszeń dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej od szkół i placówek z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (pdf)

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Oferta pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla placówek oświatowych i rodzin z terenu powiatu wieruszowskiego

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Informacja nauczyciela polonisty na temat ucznia (pdf)
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Informacja nauczyciela polonisty na temat ucznia (odt)
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Informacja nauczyciela polonisty na temat ucznia (doc)

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Wniosek o diagnozę/konsultację/terapię/poradę zawodową (pdf)
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Wniosek o diagnozę/konsultację/terapię/poradę zawodową (odt)
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Wniosek o diagnozę/konsultację/terapię/poradę zawodową (doc)

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Wniosek o wydanie orzeczenia (pdf)
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Wniosek o wydanie orzeczenia (odt)
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Wniosek o wydanie orzeczenia (doc)

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Wniosek o wydanie opinii (pdf)
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Wniosek o wydanie opinii (odt)
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Wniosek o wydanie opinii (doc)

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Wniosek o wydanie informacji (pdf)
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Wniosek o wydanie informacji (odt)
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Wniosek o wydanie informacji (doc)

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Zaświadczenie lekarskie (pdf)

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają poradnie wskazane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 52/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie poradni
psychologiczno – pedagogicznych nr 52/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Uwaga: Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader. Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie odt wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym darmowego edytora tekstu Writer z pakietu OpenOffice. Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edytora tekstu Microsoft Word z pakietu Office.

Informacja wytworzona przez:
Barbara Kucia , w dniu:  22‑09‑2015 22:27:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Kucia
email: pppwieruszow@vp.pl tel.:627841295 fax: 627841295
, w dniu:  22‑09‑2015 22:27:26
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2016 18:26:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie